Đơn vị thi công dự án Dragon Fairy – Tổng Công ty Xây dựng số 1

Vào 3/6/2017 vừa qua đã diễn ra lễ khởi công dự án Dragon Fairy Nha Trang với đơn vị thi công là Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1).   Tìm hiểu về đơn vị thi công dự án Dragon Fairy Nha Trang Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP ( CC1) […]

Xem thêm